Malaysia Here > Theme Park in Malaysia > Berjaya Hills


Berjaya Hills

Berjaya Hills

Postal Address:
KM48,
Persimpangan Bertingkat Lebuhraya Karak,
28750, Bentong,
pahang.
Telephone: 609 288 8888
Fax: 609 288 3018
Email: sales@berjayahills.com
website: www.berjayahills.com/